Onish Aminelahi's lecturer in ALBORZ Province(KARAJ)-2020

یک عصرانه گرافیکی با اونیش امین الهی - فصل هشتم - مرکز جهاد دانشگاهی کرج

کارگاه آموزشی «عصرانه گرافیک» با حضور اونیش امین الهی از چهره های درخشان هنر گرافیک ایران در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی البرز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، سجاد فروغی، مدرس رشته گرافیک مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و مسوول برگزاری این کارگاه گفت: ارائه مسیر به دانشجو جهت ورود به بازار کار و داشتن یک موسسه یا آژانس تبلیغاتی هدف اصلی این کارگاه بود.

وی افزود: نحوه گرفتن سفارش و ارتباط با سفارش دهنده، تعامل و روابط عمومی، روانشناسی جامعه و سفارش دهنده و نمایش جنبه هنری کار به مشتری از موضوعاتی بود که در این کارگاه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

فروغی اظهار کرد: اهمیت شرکت در جشنواره های گرافیک، برگزاری نمایشگاه ها، اشتغال زایی از طریق شاخه های مختلف گرافیک از موضوعات مورد تاکید این کارگاه بود.

اونیش امین الهی، مدرس، طراح گرافیک و مشاور برندینگ که امسال نیز دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر است، در این کارگاه به بحث ایده پردازی و گرافیک پرداخت و گفت: برای رسیدن به یک ایده بکر باید با آن زندگی کرد و البته نباید فراموش کرد تولید ایده پنجاه درصد کار است و پنجاه درصد دیگر فروش ایده است که باید مد نظر گرافیست ها قرار بگیرد.

اونیش امین الهی تاکید کرد: طراح گرافیک همیشه باید جلوتر از مردم باشد و این یک اصل کلی است و در عین حال باید مخاطبان را در نظر گرفت بنابراین یکی از مهم ترین رسالت های طراحان باید بالاتر بردن سطح سلیقه و سواد بصری مردم باشد و برای این کار، راهی جز آرام آرام جلو بردن افکار عمومی وجود ندارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu