SHAMSEH, graphic & Illustration Festival

Onish Aminelahi Jury of SHAMSEH Festival

جشنواره گرافیک و تصویر سازی شمسه - 1391

جشنواره گرافیک شمسه

گرافیک و تصویرسازی در مجموعه جشنواره های شمسه
گرافیک و تصویرسازی از زمره هنرهای نو و کارکردگرا هستند که در ارکان زندگی اجتماعی و روابط افراد وارد شده، به آنها نظم و هدف می‌بخشند. به سبب نوع حضور این دو شاخه فعالیت هنری، ساز و کار ارتباطی-اجتماعی و قابلیت‌هایی که از آن برمی‌خیزد، در زوایای گوناگون زندگی نفوذ نموده و به هزاران گونه انجام وظیفه می‌نمایند.
در جشنواره گرافیک و تصویرسازی شمسه قرار است از قابلیت‌های این هنرها در ایجاد جریان‌های اجتماعی-فکری و به سود راه و روش‌های زندگی در شهر استفاده شود…

جشنواره گرافیک شمسه

گرافیک و تصویرسازی در مجموعه جشنواره های شمسه

گرافیک و تصویرسازی از زمره هنرهای نو و کارکردگرا هستند که در ارکان زندگی اجتماعی و روابط افراد وارد شده، به آنها نظم و هدف می‌بخشند. به سبب نوع حضور این دو شاخه فعالیت هنری، ساز و کار ارتباطی-اجتماعی و قابلیت‌هایی که از آن برمی‌خیزد، در زوایای گوناگون زندگی نفوذ نموده و به هزاران گونه انجام وظیفه می‌نمایند.

در جشنواره گرافیک و تصویرسازی شمسه قرار است از قابلیت‌های این هنرها در ایجاد جریان‌های اجتماعی-فکری و به سود راه و روش‌های زندگی در شهر استفاده شود.

میان شهر و شهروندان مناسباتی زنده و واقعی وجود دارد. برای ایجاد و یافتن درک واقعی از وظایف شهروندی، طراحی گرافیک کارهای پرشماری می‌تواند انجام دهد. به همین سبب جشنواره گرافیک و تصویرسازی شمسه به دنبال آن است که بتواند با بهره‌برداری از ظرفیت‌های پرشمار این دو حوزه هنری، بنیان‌گذار عرصه‌های فعالیت نو و ایده‌های جدید درباره راه و روش زندگی در کلان‌شهر تهران باشد.

بخش ها :

جشنواره گرافیک و تصویرسازی شمسه با نگاه و تفکر حرفه‌ای و برای غیرحرفه‌ای‌ها برپا خواهد شد.

حضور افراد حرفه‌ای در این جشنواره بیشتر به جهت آشناسازی شهروندان با راه و روش‌ها و بنیان‌های این هنرها است و اعتبار آموزشی دارد.

در بخش غیرحرفه‌ای چندین سطح و رویه فعالیت پیش‌بینی شده و قرار بر این است که لبه تماس جشنواره با مردم به این سبب گسترش بیشتری بیابد.

بخش اول: گرافیک دیواری

در این بخش با انتخاب و آماده‌سازی دیوارها و پانل‌های متحرک در محله‌هایی که دارای آمادگی هستند و از طریق تشکیل یک گروه داوطلب فعالیت، امکان انجام کار فراهم می‌شود.

موضوع‌های بخش گرافیک و تصویرسازی دیواری:

«زباله‌های شهری»، «ترافیک»، «ورزش»، «آلودگی هوا»

بخش دوم: مسابقه پوسترسازی (آگهی دیواری تصویری)

در این بخش تمام افراد بعد از ثبت‌نام مجاز به شرکت هستند و هر شرکت‌کننده تا سه اثر را می‌تواند ارائه نماید.

اندازه و مشخصه‌های فنی کار:

کسانی که کارهایشان را به روش دستی اجرا می‌کنند باید کار خود را روی مقوای 70×50 اجرا نموده و بدون هر نوع حاشیه یا قاب کردن و تا نشده، و کسانی که کارهایشان را به‌وسیله رایانه انجام می‌دهند، همراه با یک نمونه مناسب پرینت شده از اثر در اندازه A4، لوح فشرده حاوی فایلی با مشخصه 70×50 سانتی‌متر، 150Dpi قالب RGB و فرمت Tiff غیرفشرده تحویل نمایند.

موضوع‌های بخش مسابقه پوسترسازی:

«مشارکت مردم با شهرداری‌ها»، «شهر و کودکان»، «شهر و سالمندان»، «شهر و آموزش»

بخش سوم: مسابقه کارت‌پستال سازی

در این بخش تمام افراد بعد از ثبت‌نام مجاز به شرکت هستند و هر شرکت‌کننده تا پنج اثر را می‌تواند ارائه نماید.

کسانی که کارهایشان را به روش دستی اجرا می‌کنند باید کار خود را روی مقوای 40×60سانتی‌متر، اجرا نموده و بدون هر نوع حاشیه یا قاب کردن و تا نشده و کسانی که کارهایشان را به‌وسیله رایانه انجام می‌دهند، همراه با یک نمونه مناسب پرینت شده از اثر در اندازه A4، لوح فشرده حاوی فایلی با مشخصه 70×50 سانتی‌متر، 300Dpi قالب RGB و فرمت Tiff غیرفشرده به نشانیهای اعلام شده تحویل نمایند.

موضوع‌های بخش مسابقه کارت‌پستال سازی

«کارت پستال برای کارکنان شهرداری»، «نیایش در شهر»، «ورزش در شهر»، «شهر و فضای سبز»، «هویت شهری»

بخش چهارم: ورک شاپ (کارگاه آموزشی) پوسترسازی:

در این بخش تمام افراد بعد از ثبت‌نام مجاز به شرکت هستند.

شرکت‌کنندگان در این بخش، در زمان و مکانی که اعلام خواهد شد، تحت نظر اساتید آثار خود را اجرا خواهند کرد.

هدف از برپایی کارگاه‌های آموزشی، ایجاد روحیه همکاری و مشارکت در میان شرکت‌کنندگان، راهنمایی علمی و توسعه توان خلاقه آنان و تلاش برای جستجوی معیارهای تفکر شهروندی است.

تمام آثاری که در کارگاه‌ها انجام می‌گیرد، باید روی مقوای 40×60 به صورت دستی اجرا شده و آثار اجرا شده بدون هرگونه حاشیه و قابل و تا زدن تحویل شود.

موضوع‌های بخش کارگاه آموزشی پوسترسازی:

«تهران، شهر فرهنگ»، «وظایف شهروندی»، «آموزش‌های شهروندی و راه و روش‌های آن»

بخش پنجم: ورک شاپ (کارگاه آموزشی) تصویرسازی ویژه کودک و نوجوان

در این بخش تمام کودکان و نوجوانان منطقه سنی حداقل 6 سال و حداکثر 13 سال بعد از ثبت‌نام، در زمان و مکانی که اعلام خواهد شد حضور یافته و تحت نظر اساتید، آثار خود را اجرا خواهند کرد.

تمام آثار باید روی مقوای 40×60 به صورت دستی اجرا شده و آثار اجرا شده بدون هرگونه حاشیه و قابل و تا زدن تحویل شود.

موضوع‌های بخش کارگاه آموزشی تصویرسازی ویژه کودک و نوجوان:

«شهر آرزوهای من»

بخش ششم: ورک شاپ (کارگاه آموزشی) مشارکتی، تصویرسازی ویژه خانواده‌ها

در این بخش حضور حداقل یک واحد خانواده شامل مادر، پدر و حداقل یک فرزند الزامی است؛ مگر آنکه یکی از والدین به دلیل قابل قبول، امکان حضور نداشته باشد.

خانواده‌های داوطلب بعد از ثبت‌نام، در زمان و مکانی که اعلام خواهد شد حضور یافته و تحت نظر اساتید، آثار خود را اجرا خواهند کرد.

تمام آثار باید روی مقوای 40×60 به صورت دستی اجرا شود و آثار اجرا شده بدون هرگونه حاشیه و قابل و تا زدن تحویل شود.

موضوع بخش کارگاه آموزشی تصویرسازی ویژه خانواده‌ها:

«شهر آرزوها»، «خانواده و شهر»، «زنان و شهر»، «کودکان و شهر»، «سالمندان و شهر»

آیین‌نامه و شیوه شرکت در جشنواره و ارسال آثار

مقررات عمومی

در تمامی بخش‌های دوازده‌گانه جشنواره شمسه شرکت همه شهروندان بدون محدودیت آزاد است.

شرکت در جشنواره داوطلبانه بوده و از شرکت‌کننده هیچگونه هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

شرکت‌کنندگان در هریک از بخش‌های دوازده‌گانه جشنواره، باید در محله محل سکونت اعلام شده خود، شرکت نمایند.

شرکت‌کنندگان در هریک از بخش‌های دوازده‌گانه جشنواره، بایستی محورهای اعلام شده را مدنظر قرار دهند.

شرکت در هر یک از بخش‌های دوازده‌گانه، تابع مقررات و قواعد جاری جمهوری اسلامی ایران است.

شرکت‌کنندگان در بخش‌هایی که آثاری تولید نموده‌اند، می‌توانند آثارشان را از طریق پست و یا به صورت حضوری به دبیرخانه هادی مناطق شهرداری محل سکونت خود تحویل دهند.

فرم‌های ثبت‌نام و یا آثاری که دارای اطلاعات درخواستی کامل نباشد در داوری شرکت داده نخواهد شد.

هیچ‌یک از آثار و اسناد ارسالی (به جز در بخش نقاشی و حجم) بازگردانده نخواهد شد و حق بهره‌برداری از آثار برای برگزارکننده در هر زمان محفوظ است.

ارسال آثار و اسناد به دبیرخانه توسط شرکت‌کنندگان به منزله پذیرش کلیه مواد این آیین‌نامه و قبول رعایت آن است.

به تمامی شرکت‌کنندگان گواهی شرکت در جشنواره داده می‌شود.

هر شرکت‌کننده در هریک از جشنواره‌های دوازده‌گانه می‌تواند در بخش‌های مختلف آن شرکت نماید اما تنها در یکی از بخش‌ها در صورت برنده شدن می‌تواند برگزیده شود.

ثبت‌نام شرکت‌کنندگان از طریق پرنمودن فرم مشخصات ثبت‌نام حضوری در دفاتر مستقر در دبیرخانه‌های هادی و سراهای محله و یا پیش ثبت‌نام اینترنتی در سایت جشنواره شمسه می‌تواند صورت بگیرد.

زمان ارسال آثار: تا 25 دی ماه 1391

انتخاب و داوری

دبیر: بهرام کلهر نیا

داوران: دکتر هادی شبیری. اونیش امین الهی . علیرضا گلدوزیان. پژمان رحیمی زاده

جوایز:

جشن تقدیر منطقه‌ای؛ ارائه جایزه محلی شامل: گواهی حضور و هدیه فرهنگی در سطح مناطق بیست و دوگانه

جشن تخصصی؛ ارائه جایزه فنی شامل: لوح شایسته تقدیر، هدیه نقدی برای 150 نفر در سطح تهران

جشن پایانی؛ ارائه جایزه ساختاری و ویژه شهردار تهران شامل: تندیس نفرات اول و نشان‌ها و الواح اول تا سوم هر رشته و جوایز نقدی

با آرزوی ایجاد انگیزه و شوق مشارکت بنیانی در میان شرکت‌کنندگان به آنها پیشنهاد می‌شود در انتخاب موضوع و زاویه دید مناسب برای طرح آن به چند نکته بنیانی توجه فرمایند.

برپاکننده و مجری جشنواره بزرگ شمسه، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران است و شرکت‌کنندگان ضمن نمایش عرصه‌های حضور عام شهرداری در نظام شهری، می‌توانند به نمایش سویه‌های گوناگون حضور و فعالیت شهرداری تهران در مناطق و محله‌ها توجه ویژه بنمایند.

شناخت حقوق شهروندی، جایگاه و وضعیت آن، معرفی و انعکاس معنی «مشارکت» در چگونگی اداره محله و منطقه توسط شهروندان.

شناخت از منطقه سکونتگاه شرکت‌کنندگان و بازتاباندن این آگاهی در آثار به واسطه استفاده از نشانه‌ها و عوامل بیانگر آشنای محله.

علاقمندان می‌توانند از طریق معاونت‌های امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین تمامی سراهای محله در محله‌ای که در آن ساکنند و یا پیش ثبت‌نام در سایت در جشنواره شرکت کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu