فراخوان ملی نمایشگاه پوستر

فراخوان دوسالانه ی پوستر، عکس و کاریکاتور “دستان١”
انجمن حمایت از کودکان کار در هجدهمین سالگرد تأسیس خود فراخوان نخستین دوسالانه پوستر، عکس و کاریکتور با عنوان «دستان» را منتشر کرد.
به گزارش گالری آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن حمایت از کودکان کار، برای هجدهمین سالگرد تأسیس انجمن حمایت از کودکان کار، مجالی پیش آمده تا از طراحان گرافیک، عکاسان و طراحان کاریکاتور دعوت کنیم آثار خود را در فضایی مناسب به مسابقه گذارند.

حمایت از حقوق کودکان به ویژه کودکان محروم و کودکانی که در معرض بهره‌کشی ناشی از ورود زودهنگام به چرخه کار با آسیب‌های ناشی از بحران‌ها، حوادث طبیعی، نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی و … قرار گرفته‌اند، وظیفه‌ای انسانی ـ اجتماعی بوده که بر عهده یکایک افراد، سازمان‌ها و نهادهاست.

بی‌تردید بدون توجه کافی به حقوق کودکان، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم در امر آموزش، بهداشت و ارتقای سطح زندگی آنان، امیدی برای دستیابی به دنیای بهتر وجود نخواهد داشت.

انجمن حمایت از کودکان کار، به عنوان نهادی غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه، در راستای ترویج «محو پدیده تلخ کار کودک»، از شما هنرمندان گرامی دعوت می‌کند تا باشرکت خود در این رویداد، در اثرگذاری هر چه بیشتر این دوسالانه سهیم باشید.

موضوعاتی مانند موازد زیر از جمله نیازمندی‌های تولید اثرهنری در مسیر مبارزه با کودک است:

* تأثیر ویران‌گر کار بر شرایط فردی کودکان اجتماع

* آسیب‌های ناشی از کار بر کودکان

* سخت‌ترین پیشه‌ها برای کودکان

* نمایش خلأ حقوق کودک در زندگی کودکان کار

ارکان جشنواره:

دبیر دوسالانه : محمد حسین عناصری

شورای سیاست‌گذاری:

قاسم حسنی فرشته فرهمند حبیبی جمال رحمتی حمیدرضا داودی زهرا رمضانی سجاد سلیمانی سعید سمیعی میترا جلوداری

مدیرهنری: حمیدرضا لطفیان مدیر اجرایی : فرشته حبیبی

مدیر روابط عمومی: نسیم سندیانی

بخش پوستر:

هیأت داوران:

قباد شیوا، ایرج میرزاعلیخانی، اونیش امین‌الهی

مشخصات آثار و شرایط شرکت در مسابقه:

* در طراحی پوستر می‌بایست به جایگاه کودکان کار با احترام برخورد شود.

* آثاری که پیش از این جوایز بین‌المللی دریافت کرده‌اند، قابل ارایه است.

* محدودیتی در تکنیک آثار ارسالی وجود ندارد.

* در مرحله انتخاب آثار، هر طراح حداکثر مجاز به ارسال ۳ پوستر است.

* نخست برای انتخاب، نسخه دیجیتالی پوستر‌ها به همراه فایل word مشخصات، مطابق فرم شرکت در دوسالانه‌ی «دستان ۱» به پست الکترونیک dastan@apcl.org.ir ارسال شود.

* اندازه هر طرح در مرحله انتخاب حداکثر ۳۰۰DPI | ۳MG و ضلع بزرگتر ۳۰ سانتی‌متر باشد.

* هنرمندانی که آثارشان انتخاب شود از طریق پست الکترونیک مطلع خواهند شد و نسخه قابل چاپ را تا ۴۸ ساعت پس از دریافت نامه پذیرش، در ابعاد ۷۰ در ۱۰۰ یا ۶۰ در ۹۰ سانتی‌متر به صورت ۳۰۰DPI | CMYK | TIFF برای دبیرخانه ارسال کنند.

جوایز بخش پوستر:

* نفر اول : دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۷۰ میلیون ریال

* نفر دوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۴۵ میلیون ریال

* نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۲۵ میلیون ریال

به هر اثر راه‌یافته به نمایشگاه مبلغ سه میلیون ریال به عنوان حق حضور پرداخت خواهد شد.

بخش عکس:

هیأت داوران:

* علی قلم‌سیاه

* یلدا معیری

* مسعود زنده‌روح کرمانی

مشخصات آثار و شرایط شرکت در مسابقه:

* در تهیه عکس می‌ّایست به جایگاه کودکان کار با احترام برخورد شود.

* در هیچ یک از عکس‌ها نباید چهره کودکان به وضوح دیده و قابل تشخصی باشد. در صورت استفاده از بازیگر (بازیگران) برای عکس‌های چیدمان، استودیویی و … می‌توان از چهره، استفاده کرد؛ درج این نکته که : «عکس ساخته‌گی است»، همچنین نوشتن نام بازیگر الزامی است.

* نخست برای انتخاب، نسخه دیجیتالی عکس‌ها به همراه فایل word مشخصات، مطابق فرم شرکت در دوسالانه‌ی «دستان ۱» به پست الکترونیک dastan@apcl.org.ir ارسال شود.

* اندازه هر عکس در مرحهل انتخاب حداکثر ۷۲DPI | ۵Mg و ضلع بزرگتر ۵۰ سانتی‌متر باشد.

* هنرمندانی که آثارشان انتخاب شود از طریق پست الکترونیک مطلع خواهند شد و نسخه قابل چاپ را تا ۴۸ ساعت پس از دریافت نامه پذیرش، به صورت ۳۰۰DPI | RGB| TIFF برای دبیرخانه ارسال کنند.

* حداکثر تعداد آثار ارسالی به عنوان تک عکس، سه فریم و برای مجموعه عکس هشت‌ فریم است.

جوایز بخش پوستر:

* نفر اول : دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۷۰ میلیون ریال

* نفر دوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۴۵ میلیون ریال

* نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۲۵ میلیون ریال

به هر اثر راه‌یافته به نمایشگاه مبلغ سه میلیون ریال و به هر مجموعه عکس مبلغ ۱۰ میلیون ریال به عنوان حق حضور پرداخت خواهد شد.

بخش کاریکاتور:

هیأت داوران:

* کامبیز درمبخش

* جمال رحمتی

* حمیدرضا داوودی

مشخصات آثار و شرایط شرکت در مسابقه:

* هر شرکت کننده می‌تواند در هر بخش حداکثر ۵ اثر ارسال کند.

* آثار ارسالی نباید پیش از این برنده جایزه شده یا در کاتالوگ جشنواره دیگری چاپ شده باشد.

* محدودیتی در تکنیک آثار ارسالی وجود ندارد.

* نخست برای انتخاب، نسخه دیجیتالی پوستر‌ها به همراه فایل word مشخصات، مطابق فرم شرکت در دوسالانه‌ی «دستان ۱» به پست الکترونیک dastan@apcl.org.ir ارسال شود.

* اندازه هر طرح در مرحله انتخاب حداکثر ۳۰۰DPI | ۳MG و ضلع بزرگتر ۳۰ سانتی‌متر باشد.

* ارسال آثار به دو روش پستی (برای آثار غیر دیجیتالی) و از طریق پست الکترونیک امکان‌پذیر است.

* روی پاکت باید عنوان دوسالانه «دستان۱» قید شود.

جوایز بخش کاریکاتور:

* نفر اول : دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۷۰ میلیون ریال

* نفر دوم: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۴۵ میلیون ریال

* نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ ۲۵ میلیون ریال

به هر اثر راه‌یافته به نمایشگاه مبلغ سه میلیون ریال به عنوان حق حضور پرداخت خواهد شد.

شرایط عمومی م

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu